Vzorčni pogoji za klavzulo o hipotekarnih pogojih

Nakup nepremičnine običajno vključuje podpis kupoprodajne pogodbe. Ker se morajo kupci za nakup nepremičnine pogosto kvalificirati za hipoteko, ta pogodba običajno vsebuje hipotekarno klavzulo. Ta klavzula ponavadi podrobno določa pogoje hipotekarne obveznosti in razloži, kaj se bo zgodilo, če kupec hipoteke ne bo mogel dobiti. Preberite, kaj je hipotekarna klavzula in na pet načinov, kako ščiti kupce.

Kaj je hipotekarna klavzula?

Kdaj je potrebna ta klavzula?

Hipotekarna klavzula je v kupoprodajni pogodbi potrebna le, če kupec pridobi finančna sredstva za nakup nepremičnine. Ta klavzula ni potrebna, če kupec nepremičnino kupuje z vso gotovino.

Zakaj je ta klavzula pomembna?

Kupec ima lahko hipotekarno predhodno odobritev, ko da ponudbo na nepremičnini, vendar je dejansko ni mogoče odobriti, dokler njihov posojilodajalec ne preveri številnih dejavnikov o kupcu in tudi o kupljeni nepremičnini. Ker kupec ob podpisu kupoprodajne pogodbe ponavadi nima dejanske hipotekarne obveznosti, naj bi ta klavzula zaščitila tako kupca kot prodajalca, če kupec hipoteke ni odobren.

5 Vzorčni pogoji hipotekarnega pogoja:

Tu je pet najpogostejših izrazov, ki jih bomo našli v klavzuli o hipotekarnih pogojih.

1. Pogodba na podlagi hipotekarnih pogojev:

Prva točka hipotekarne klavzule je pojasniti, da vse druge pogodbe ne veljajo več, če kupec ne more pridobiti hipotekarne obveznosti. Ta klavzula je za kupca zaščita, saj mu omogoča, da iz pogodbe izide brez kakršnih koli pravnih posledic in ne da bi izgubil že odložen denar. Ta klavzula prodajalca tudi ščiti, ker lahko preide na drugega kupca, če prvotni kupec hipoteke ne more pridobiti.

2. Pogoji posojanja:

V hipotekarni klavzuli je treba natančno določiti pogoje hipotekarne obveznosti, ki bodo kupcu zadovoljivi. To bi moralo vključevati:

  • Znesek v dolarju, za katerega mora biti kupec odobren,
  • Obrestna mera, ki jo mora kupec odobriti in
  • Morebitne pristojbine, ki se lahko zaračunajo.

Ta stavek ščiti kupca v več načinov:

  1. Kupec najprej zaščiti, če mu ta sploh ne bo dobil hipoteke.
  2. Če navedete natančen znesek, ki ga mora kupec odobriti, služi kot sekundarna zaščita za kupca. Če ima hipoteko odobreno, ni pa odobren za znesek, naveden v pogodbi, lahko odpove pogodbo brez nadaljnjih posledic.
  3. Zadnji način, da ta stavek ščiti kupca, je s seznamom obrestnih mer, za katere mora biti kupec odobren. Če je obrestna mera previsoka, kupec morda ne želi nadaljevati nakupa. Tudi če v tej klavzuli ni navedena natančna obrestna mera, preprosto navedite, da mora biti obrestna mera za kupca zadovoljiva; kupcu omogoči, če ni zadovoljen z obrestno mero, ki jo je odobril posojilodajalec.

3. Datum nepredvidenega financiranja:

Ta stavek kupcu določa določen časovni okvir, v katerem mora pridobiti hipotekarno obveznost. Ta izjava naj bi zaščitila prodajalca. Ta časovni okvir se morata dogovoriti tako kupec kot prodajalec, običajno pa je to med 30 in 60 dni. Če kupec v tem časovnem okviru ne more pridobiti hipoteke, lahko prodajalec odpove pogodbo in preide na druge zainteresirane kupce.

4. Če hipoteka ni pridobljena:

Ta stavek tako kupca kot prodajalca razveljavi, če hipoteka ni pridobljena do datuma financiranja. Ta stavek običajno navaja, da je kupec upravičen do vrnitve denarnih vlog, ki jih je že odložil. Prodajalec lahko tudi na tem mestu hodi stran. Če hipoteka ni bila pridobljena do datuma financiranja, mora vsaka pogodbenica običajno pisno obvestiti drugo stranko o svoji nameri, da odpove pogodbo.

5. Podaljševanje datuma izrednih razmer:

Če kupec do datuma financiranja ni prejel hipotekarne obveznosti, se lahko prodajalec strinja, da bo dovolil kupcu podaljšanje, da bi pridobil njihovo financiranje. Kupec in prodajalec se bosta dogovorila o dolžini podaljšanja.

Vzorec hipotekarne klavzule:

Sledi primer klavzule o hipotekarnih pogojih, ki jo lahko najdete v kupoprodajni pogodbi. Natančni pogoji pogodbe se bodo razlikovali, saj se morata dogovoriti tako kupec kot prodajalec.

»Kupčeve obveznosti po tej pogodbi so odvisne od pridobitve kupca trde brezpogojne pisne obveznosti za hipoteko od banke ali drugega institucionalnega posojilodajalca v znesku, ki je enak% kupnine, ali po stopnji, ki je za kupca zadovoljiva. Kupec ima trideset (30) dni od datuma pogodbe, da pridobi tako pisno obveznost. („Datum nepredvidljivega financiranja“) Če kupec v zgoraj navedenem roku takšne obveznosti ni prejel, lahko pogodbenica prekliče to pogodbo na podlagi pisnega obvestila drugi stranki po poteku datuma financiranja in vsi denarni nakazili se vrnejo Kupcu nobena stranka pa ne bo imela druge odgovornosti do druge. Datum nepredvidljivega financiranja se lahko podaljša s soglasjem prodajalca, katerega soglasja se ne sme neupravičeno zadržati ali odložiti. "

Loading...